Suasana sebelah barat kampung, muara Sungai Bedil Besar sebelum perlaksanaan projek pengindahan sungai

Gambaran  artis mengenai tebing Sungai Bedil Besar pada sebelah barat setelah projek berkenaan disiapkan

Gambaran artis tebingan keadaan muara sungai setelah projek berkenaan disiapkan
 
Hakcipta Terpelihara © 2008. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kampung Sungai Bedil Besar, Petra Jaya, Kuching, Sarawak, Malaysia.
 
 
19 Oktober 2010 - Sebanyak RM15 juta diperuntukkan telah diperuntukkan  bagi melaksanakan projek Pengindahan dan Tebatan Banjir Sungai Bedil Besar yang dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh tiga tahun akan datang.

Untuk fasa pertama, sebanyak RM7 juta diperuntukkan membabitkan pengindahan tebing sungai sepanjang 80 meter bagi tebing sebelah timur dan 25 meter lagi di sebelah baratnya.

Sementara fasa kedua pula akan membabitkan peruntukan sebanyak RM8 juta membiayai pengindahan Sungai Bedil Besar Ulu sepanjang 500 meter dengan kelebaran saluran seluas 8 meter.

Fasa pertama dijangka siap pada bulan Februari 2011 dan sudah tentunya kampung ini akan mempunyai panorama yang menarik disamping akan menjadi pusat rekreasi bagi warga kampung.


RM7 juta diperuntukkan untuk Fasa 1 projek pengindahan Sungai Bedil Besar 
1
2
3
1
2
3
Keterangan gambar